Information Management

Tiedon käyttäminen strategisena voimavarana on organisaatioille kriittinen tekijä. Kaikki tietolähteet on valjastettava toimimaan yhdessä, jotta löydetään uusia tekijöitä, joilla tehostetaan päätöksentekoa.

Oikea tieto ja tiedon laatu ovat avainasemassa, jotta analytiikkaprojektit onnistuvat. SASin asiantuntijat työskentelevät tarvittaessa rinta rinnan asiakkaan kanssa, jolloin tiedon laatuun liittyviä haasteita on helpompi ratkoa yhdessä. Projektiin varta vasten koottu tiimi varmistaa tiedonhallinnan onnistumisen koko elinkaaren ajan hyödyntäen teknologiaratkaisuja, strategiaa ja palveluita kattaen datan käsittelyn, analytiikan ja päätöksenteon. Liikkeelle voidaan lähteä pienimuotoisesti, tarkastella tuloksia ja laajentaa projektia tarpeen mukaan.

Datan määrä kasvaa edelleen nopeasti. SAS® High-Performance Analytics auttaa saamaan datasta kaiken hyödyn – riippumatta siitä, kuinka suuria big data- vaatimuksesi ovat tai kuinka monimutkaisia analyysitarpeita syntyy. Uudella SAS® Visual Analytics –työkalulla voi tutkia intuitiivisesti miljardeja rivejä dataa uudella visualisointikäyttöliittymällä ja tuottaa interaktiivisia raportteja suoraan mobiililaitteeseen.

Information Management

 • Big datan käsittelyn mullistavaa teknologiaa

 • Toimivia ja testattuja menetelmiä suoriutua vaativista tiedon laadun haasteista

 • Raakadatasta liiketoimintatuloksiin kokeneiden asiantuntijoidemme avulla

 • High-Performance Analytics

  Vastaa big datan haasteisiin SASin edistyksellisillä teknologiaratkaisuilla.

 • Visual Analytics

  Täysin uusia mahdollisuuksia tutkia intuitiivisesti vaikka miljardeja rivejä dataa.

 • Data Management

  Vain oikea tieto antaa luotettavia vastauksia liiketoiminta-analytiikassa.